Preview Mode Links will not work in preview mode

LBAsnackarNBA's podcast

Mar 2, 2018

60min basket med Lamin, Branne & Ahmed! 
Vi börjar närma oss slutspelet så vi pratar om vad man kan förvänta sig under slutspelet och vilka som tar sig vidare.
Ahmed frågar Lamin & Branne hur de ser på tankning. 
Utöver det, är det mycket som har hänt i basketvärlden och vi försöker gå igenom vissa av de....