Preview Mode Links will not work in preview mode

LBAsnackarNBA's podcast

Apr 23, 2019

2 lag har redan gått vidare till Rond 2 i NBA slutspelen. 
Ahmed,Branne & Lamin sätter sig ner och pratar om de matcher som har gått hittills. Diskussionerna kretsar kring. 

Westbrook vs Westbrook. 
Vad är det som gör att OKC aldrig lyfter helt. Är det här slutspelet för OKC, som cementerar Westbrook som...


Apr 12, 2019

På lördag sätter det efterlängtade slutspelet igång. 
Alla lag har nu kört sina 82 matcher. 
Ahmed, Branne & Lamin pratar igenom Lakers senaste rubriker och våra teorier om varför Magic lämnar. Resten av avsnittet pratar vi igenom den första rrundan av slutspelen. 
Vilka tror ni tar hem det & vilka matcher ser...