Preview Mode Links will not work in preview mode

LBAsnackarNBA's podcast

Oct 22, 2019

Säsongen är igång, Ahmed, Branne & Lamin samlas återigen.
Ljudkvalitén är lite rostig, vi skyller på  sommaruppehållet. 

Men det blir mycket snack om sommaren och vad vi hoppas på att få se under säsongen. Samtidigt som vi spelar in, håller vi också på draften för vår Fantasy league. 

följs oss på...