Preview Mode Links will not work in preview mode

LBAsnackarNBA's podcast

Mar 18, 2020

Ligan är på paus, alla måste jobba hemifrån och folk hanterar det lite olika.  I det här avsnittet pratar vi om Corona effekt på ligan, är allt Rudy Goberts fel, vem/vilka är vinnare/förlorare i den här pausen. 

Vince Carters effekt på ligan och om han har spelat sin sista match. 
-Charles Barkley vs Draymond...