Preview Mode Links will not work in preview mode

LBAsnackarNBA's podcast

Jun 3, 2020

I veckans avsnitt sätter sig Ahmed & Lamin ner och pratar om sina sista tankar angående The last dance. 
Vem var Michael Jordan, vad fick vi reda på i den här dokumentären och hur nära sanningen är den? 

Vi lyfter kritiken som kommit från de som varit med i dokumentären men vi pratar också om det som vi...