Preview Mode Links will not work in preview mode

LBAsnackarNBA's podcast


Dec 4, 2019

Hur lång tid kan  AD skjuta upp situationen med sin axel, behöver den åtgärdas eller kan den förstöra för Lakers i längden. 

Mello blev utnämnd till western conferance player of the week och det sitter inte helt rätt med grabbarna i podden. 

Vad har hänt med alla "biggs" i ligan och varför känns det som att ingen av de levererar just nu ?

En mini-turnering för att avgöra vilka som förtjänar de sista platserna i slutspel.  Smart eller dumt ?