Preview Mode Links will not work in preview mode

LBAsnackarNBA's podcast


Nov 8, 2017

I veckans avsnitt går vi in på, det grekiska vidundret Giannis Antetokounmpo. Vem är han och vad kommer han att bli. Lamin och Branne bryter ner vad de anser krävs för att vara en försvarare på NBA nivå.